5990
193,23 / KG

Marinsilikon

Art. 25-4709
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Tätar luckor, skarvar m.m. ovanför vattenlinjen. Ger permanenta och vattentäta fogar. God vidhäftning mot glasfiber, glas, metaller och målade ytor. Antibakteriellt, snabbhärdande, elastiskt och UV-stabilt. 100 % silikon utan lösningsmedel. Färg: vit. Volym: 310 ml.
  • Applicerings temp: +5 °C – +40 °C.
  • Yttorr: 5 –10 min. (+23 °C, 50% R.H)
  • Genomhärdning: 2,5 mm/24 h (+23 °C, 50% R.H)
  • Temp. beständighet efter härdning: -60 °C – +180 °C.
  • Ej övermålningsbar.
  • Hållbarhetstid: Min. 12 månader i oöppnad förp. i rums temp.
Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime and butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också