Från
2490

Doftis

Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Luktförbättrare i formen av en sko som hängs upp i bil, båt, hemma, omklädningsrum etc.
 • DOFTIS

  DOFTIS

  Art. 39-012
  Flower
  2490
  Varning
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Begär särskilda instruktioner före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • DOFTIS

  DOFTIS

  Art. 39-018
  Wild fruit
  2990

Andra kunder köpte också