3290
263,20 / L

Slutväxelolja scooter, SAE 80W-90

Art. 36-5000
Mineralbaserad transmissionsolja SAE 80W-90 för slutväxlar på 2- och 4-takts scootrar. Oljan ger en överlägsen smörjning och en effektiv och tyst kraftöverföring, både vid höga och låga temperaturer, samt vid tung belastning. Oljan ger dessutom minskat slitage och friktionsförlust, samt skyddar oljetätningarna. Möter följande specifikationer: API GL-5. Levereras i praktisk tub på 125 ml.
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller Långkedjig alkylamin. Kan orsaka en allergisk reaktion
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter