Biltema Real Estate

Biltema Real Estate arbetar långsiktigt med att hitta strategiska platser för etablering av Biltemas varuhus i Norden. Genom målmedvetna investeringar, äger bolaget 800 000 m², inklusive de egna lagren i Halmstad. Därmed är Biltema Real Estate en stor fastighetsaktör i Norden.