8490
849:- / L

Luftrenarspray

Art. 36-9310

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Luftrenande medel som avlägsnar och förhindrar dålig lukt och fräschar upp bilens interiör via luftkonditioneringssystemet. Produkten rekonditionerar klimatanläggningen på ett optimalt sätt och både förebygger bakterie- och svamptillväxt i fordonets luftsystem. Den ger en luftfrächande effekt som varar länge. Drivgasen är icke brandfarlig.
Varning
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också