6990
466:- / L

AC-Rengöring

Art. 36-00

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För effektiv rengöring av bilens AC-system. Tar bort bakterier och mögel som kan skapa dålig lukt. 150 ml.

  • Lätt att använda.
  • Rengör hela Ac-systemet på 10 min.
  • Tar bort bakterier och mögel.
  • Ofarligt för bilklädseln.
  • Motverkar allergiska reaktioner.
Fara
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller LIMONENE. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också