9990
249,75 / L

Skärolja

Art. 36-4500

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektiv och ekonomisk skärolja för metallbearbetning. Goda skär- och kylegenskaper. För gängskärning, borrning, fräsning, svarvning och sågning i metall. För bearbetning i järn och stål. Även lämplig vid bearbetning i gul- och lättmetaller. Tack vare en specialventil kan den också användas upp och ner. 400 ml.
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter