8990
224,75 / L

Skärolja

Art. 36-4500
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Effektiv och ekonomisk skärolja för metallbearbetning. Goda skär- och kylegenskaper. För gängskärning, borrning, fräsning, svarvning och sågning i metall. För bearbetning i järn och stål. Även lämplig vid bearbetning i gul- och lättmetaller. Tack vare en specialventil kan den också användas upp och ner. 400 ml.
Fara
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter