Grenuttag

Här finns jordade och ojordade grendosor för inkoppling av eletriska apparater.

OBS! Försök aldrig modifiera elkontakter för att de ska passa (ojordade, runda stickkontakter passar inte i jordade uttag). Tänk också på att för många grenuttag kan orsaka överbelastning Låt gärna en elektriker installera fler vägguttag för att höja elsäkerheten och bekvämligheten i hemmet eller på arbetsplatsen.

 

0 Träffar