Från
139:-

Multifix BT, vit

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Flexibel och lättarbetad fästmassa med krämig konsistens och hög vidhäftning som lämpar sig för alla typer av keramik, granitkeramik, kakel, klinker och natursten. För sättning på golv, vägg och befintligt kakel. För inom- och utomhusbruk. Ingår i Biltemas våtrumssystem.

Tekniska data
 • Färg: Vit
 • Vikt: 20 kg/ 5 kg
 • Öppentid: 30 minuter
 • Åtgång: 2,5–5 kg/m²
 • Gångbart: Ca. 24 h
 • Lagringstid: 12 månader i originalförpackning, torrt
 • Frostsäker. Blandning*5,8 liter vatten till 20 kg *1,45 liter vatten till 5 kgBruksanvisning
  Mät upp korrekt mängd vatten i en ren behållare. Blanda därefter ner innehållet i förpackningen under omrörning, och vispa väl. Låt vila 5 minuter och blanda sedan ytterligare 1 minut före användning. Applicera med småtandad spackel. Vid behov av primer använd Primer C.

  OBS! Fästmassan skall användas inom 8 timmar.
 • MULTIFIX KAKEL/KLINKER FIX 5KG

  MULTIFIX KAKEL/KLINKER FIX 5KG

  Art. 36-8211
  5 kg
  139:-
  27,80 / KG
  Fara
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • MULTIFIX KAKEL/KLINKERFIX 20KG

  MULTIFIX KAKEL/KLINKERFIX 20KG

  Art. 36-8210
  20 kg
  289:-
  14,45 / KG
  Fara
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också