Fästmassa - Kakelfix

När du ska sätta kakel eller andra keramikplattor och stenmaterial i ditt våtrum används fästmassa, även kallat kakelfix. På den här sidan hittar du vårt utbud av fästmassa.

1 Träffar