2290

Gasolbehållare, 227 g

Art. 17-594

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Gasolbehållare av engångstyp. Passar Biltema gasolprodukter. Uppfyller kraven för EN 417.
Fara
Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också