5990
119,80 / L

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Art. 36-7504
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Rengöringsmedel för glasfiber, metall, lackerade ytor och vinyl. Lämnar ingen matt ytfilm. 500 ml.

  • Spraya på och torka bort.
  • Tar bort olja, fett, sot och fläckar.
  • Tar inte bort vax eller polish.
Gör så här:
Spraya medlet på den smutsiga ytan. Låt verka en kort stund. Bearbeta hårt smutsade ytor med svamp eller borste. Skölj omedelbart bort medlet och lös smuts. Torka med ren duk. Vid mycket hårt smutsade ytor kan behandlingen behöva upprepas.

VARNING!
Prova först medlet på en liten och undanskymd del av ytan. Om någon ogynnsam reaktion visar sig bör medlet absolut inte användas på detta material. Vissa typer av invändiga dekaler och målade stripes kan missfärgas av medlet.

Innehåller anjontensider 5–15 % och EDTA <5 %.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter