6990
139,80 / L

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Art. 36-7504

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengöringsmedel för glasfiber, metall, lackerade ytor och vinyl. Lämnar ingen matt ytfilm. 500 ml.
  • Spraya på och torka bort.
  • Tar bort olja, fett, sot och fläckar.
  • Tar inte bort vax eller polish.
VARNING!
Prova först medlet på en liten och undanskymd del av ytan. Om någon ogynnsam reaktion visar sig bör medlet absolut inte användas på detta material. Vissa typer av invändiga dekaler och målade stripes kan missfärgas av medlet.

Innehåller anjontensider 5–15 % och EDTA <5 %.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter