Från
2990

Flytande växtnäring

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För användning både inom- och utomhus. Regelbunden användning ger växterna ökad tillväxt, blomning och motståndskraft mot bl.a. skadedjur och kyla. Med doseringslock. Dosering 10 ml per liter vatten.
 • FLYTANDE VÄXTNÄRING 1L

  FLYTANDE VÄXTNÄRING 1L

  Art. 14-0464
  För grönsaker, frukt och bär. Biologisk, baserad på algextrakt. 1000 ml.
  4990
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • FLYTANDE VÄXTNÄRING 1L

  FLYTANDE VÄXTNÄRING 1L

  Art. 14-0462
  För gröna bladväxter. 1000 ml.
  3990
  Inneholder Järn(II)sulfatheptahydrat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BLOMNÄRING 500ML

  BLOMNÄRING 500ML

  Art. 14-0463
  För blommande växter. 500 ml.
  2990
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter