8990

Maskindisktabletter

Art. 36-0056
”7 i 1” disktabletter av hög kvalité. Med aktivt syre som bidrar till en effektiv rengöring av t ex kaffe, te och andra hårt sittande matrester. Tabletterna innehåller även natriumkarbonat som förebygger kalkavlagringar och skyddar diskmaskinen. De korrosionsskyddande beståndsdelarna gör att rostfritt stål kan diskas utan att oxidera. Utan fosfat. 100 st.
OBS! Produkten ska inte användas vid disk av aluminium, kristall, temperaturkänslig plast m.m.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter