8990

Maskindisktabletter

Art. 36-0056
"7 i 1" tablett hög kvalité. Fett- och fläcklösande ingredienser tillsammans med aktivt syre ger extra diskkraft. Innehåller även natriumkarbonat som förebygger kalkavlagringar och skyddar diskmaskinen. Utan fosfat. 100 st.

OBS! Produkten ska inte användas vid disk av aluminium, kristall, temperaturkänslig plast m.m.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter