Rättelse 17-226

Rättelse 17-226

Publicerad 2013.12.04

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat Biltema på följande brister av 17-226 Motorsåg CS 122G:

1. Enligt SS-EN 11681–2:2 5.3.4 och 5.4.4 saknas nedanstånde varningsetikett.

Vilket betyder: 

”Varning denna motorsåg är enbart avsedd för operatörer som är utbildade i trädarbete."