Biltema Foundation donerar 260 mkr till forskning inom revolutionerande metod för cancerbehandling

Biltema Foundation donerar 260 mkr till forskning inom revolutionerande metod för cancerbehandling

FLASH-terapi är en ny form av strålbehandling som forskare vid Universitetssjukhuset i Lausanne har tagit fram. Metoden har visat sig vara mycket effektiv i behandlingen av cancer, samtidigt som den i mycket stor utsträckning skonar den närliggande friska vävnaden. Biltema Foundation har nu donerat 260 mkr till projektet att vidareutveckla denna revolutionerande metod för cancerbehandling.   
Publicerad 2021.02.23

Hos de patienter som genomgår en cancerbehandling idag visar sig upp till 40% av cancerformerna inte vara möjliga att behandla med dagens cancervård. Ofta beror begränsningarna på tumörens oåtkomlighet, och vid en eventuell behandling hade närliggande vävnad tagit omfattande skada1.

Forskare vid Lausanne University Hospital har utvecklat en ny typ av strålbehandling som kallas för FLASH-terapi. Strålningens intensitet möjliggör samma radioterapeutiska effekt mot tumören, men under millisekunder i stället för under minuter. På så sätt riktas stålningen med mycket större precision mot tumören, och den kringliggande vävnaden påverkas i betydligt mindre grad.

Fenomenet som FLASH-terapin grundar sig i upptäcktes under 2014, och redan 2018 genomfördes den första framgångsrika behandlingen av en patient. Med hjälp av bland annat donationen från Biltema Foundation är målet nu att vidareutveckla behandlingsformen och fortsätta bota cancerpatienter.

Här kan du läsa mer om FLASH-terapi som metod för cancerbehandling.  

  1. lausanneuniversityhospital.com, Tackling cancer treatment resistance with FLASH, hämtad 2021–02–23 från https://www.lausanneuniversityhospital.com/tackling-cancer-treatment-resistance-with-flash.