Biltema Foundation donerar 10 miljoner SEK – Jordbävningskatastrof i Turkiet och Syrien

Biltema Foundation donerar 10 miljoner SEK – Jordbävningskatastrof i Turkiet och Syrien

Ett av Biltema Foundations fokusområden är att tillhandahålla hjälp i krissituationer världen över. Jordbävningar längs den östra anatoliska plattan som går genom Turkiet och Syrien har resulterat i ofattbar ödeläggning och en akut humanitär situation. Det är självklart för oss på Biltema att vara med och hjälpa till.

Läkare Utan Gränser är redan aktiva i regionen. Deras operativa team arbetar hårt för att ge omedelbart stöd och för att bedöma situationen, behoven och för att kunna sätta in rätt åtgärder framåt. Den inledande fasen är fortfarande kritisk och tillgången till vissa områden är mycket svår.

För att stötta deras arbete, donerade Biltema Foundation under onsdagen 10 miljoner SEK till Läkare Utan Gränsers akutfond.

”Det är en självklarhet för oss på Biltema Foundation att bidra med hjälp i detta svåra läge.

Läkare Utan Gränser har erfarenheten och kunskapen att verka i katastrofområden för att mildra den humanitära katastrofen som just nu pågår.” – Adelina Voci, talesperson Biltema Foundation.