Fokus på kvalitet i alla led

Fokus på kvalitet i alla led

Hög kvalitet 

Den enkla tanken bakom Biltemas strävan efter hög kvalitet är att det helt enkelt är dyrt med dålig kvalitet. Att våra produkter håller rätt kvalitetsnivå testas på många olika sätt. Tester, analyser och funktionskontroller sker både innan Biltema tar in en produkt, och även löpande under tiden produkten finns i sortimentet. Vid leverans från fabrikerna har Biltema en egen kvalitetskontroll, där allt från stickprov till kontroller av hela leveranser görs, innan varorna får packas och skeppas till Biltemas lager, och slutligen ut i våra butiker. 

Låg reklamationsprocent  

Biltema har som mål att nå en reklamationsprocent som inte överstiger 0,5%. Reklamationsprocenten är värdet av de produkter som Biltema återköper på grund av fel på varan, som andel av den totala försäljningen. För närvarande har vi en genomsnittlig reklamationsprocent understigande 0,6%, vilket är en bra nivå, men fortfarande en liten bit från vårt utsatta mål.  

Höga krav på producenter och leverantörer 

Vi lägger allra högsta vikt vid att våra producenter och leverantörer lever upp till de sociala rättigheter som finns i respektive land. Barnarbete får inte under några omständigheter förekomma och den tillämpliga minimiåldern för arbetare måste strikt följas.  

Alla leverantörer och tillverkare måsta följa:  

  • Rådande miljölagar 
  • Nationella arbetsförhållanden 
  • Säkerhetsregler. 

Samtliga leverantörer och tillverkare informeras om Biltemas krav och måste skriftligen bekräfta att de följs. Våra medarbetare runt om i världen arbetar även kontinuerligt med att kontrollera att ovanstående regler och lagar efterföljs, genom planerade och oplanerade besök.