Gratis cykelförsäkring i tre månader!

Gratis cykelförsäkring i tre månader!

Har du köpt din cykel på Biltema?

När du köper en ny cykel hos Biltema ingår alltid en cykelförsäkring i 3 månader. Men vad innebär det?
Det innebär att du fått en ovanligt okrånglig försäkring på köpet.  

Detta gäller för vanlig cykel (ej elcykel)

Om din cykel blir stulen får du en ny cykel av Biltema, helt utan självrisk eller avdrag för ålder eller slitage.

 • Vi ersätter stöld till ett värde motsvarande inköpspriset.
 • Ingen självrisk.
 • Ingen värdeminskning.
 • Fri stöldskyddsregistrering (i 3 månader).
 • Snabb och enkel hjälp vid skada.
 • Du får ersättning för fast monterade tillbehör registrerade på samma kvitto som cykeln upp till 500 kr.

För att ersättning ska ges måste du ha uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över din cykel. Dessutom krävs följande bevis: 

 • Polisanmälan
 • Inköpskvitto för godkänt lås (SSF) 
 • Inköpskvitto för cykeln inklusive eventuella tillbehör. 

OBS! Inköpskvitto gäller som försäkringsbevis under de tre första månaderna efter köp, givet att du skickat in svarskupongen eller registrerat dig via biltema.se/cykelforsakring.

Detta gäller för elcykel

När du köpt en elcykel ingår alltid en självriskeliminering upp till 10.000 kr.

 • Vi ersätter självrisken i din hemförsäkring med upp
  till 10 000 kronor om din elcykel blir stulen och du
  hämtar ut en ny likvärdig elcykel hos din handlare.

 • Din elcykel läggs till i Solid Försäkrings stöldskyddsregister
  som gör den sökbar för polisen och försäkringsbolaget.

 • Din elcykel är märkt med Solids Försäkrings
  stöldskyddsdekal som avskräcker tjuven.

 • Om ditt hemförsäkringsbolag värderar cykeln till ett lägre
  värde än självrisken ersätts du med värdet på cykeln.

För att ersättning ska ges måste du ha uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över din cykel. Dessutom krävs följande bevis: 

 • Polisanmälan
 • Inköpskvitto för godkänt lås (SSF) 
 • Inköpskvitto för cykeln inklusive eventuella tillbehör. 

OBS! Inköpskvitto gäller som försäkringsbevis under de tre första månaderna efter köp, givet att du skickat in svarskupongen eller registrerat dig via biltema.se/cykelforsakring.

Har du fått ett erbjudande om att förlänga din cykelförsäkring?

När de första 3 månaderna är över kan du förlänga din försäkring. I god tid innan det är dags att bestämma sig skickar Solid Försäkring ut ett erbjudande om förlängning. Om du väljer att inte fortsätta kommer din försäkring att upphöra automatiskt efter 3 månader.

Gratis cykelförsäkring, pdf (1 MB)
Gratis elcykelforsäkring, pdf (1 MB)