239:-

Drivknutsdamask, delbar

Art. 72-356

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Denna delbara gummidamask monteras utan att drivaxel/drivknut behöver demonteras. Universalmodell (som i vissa fall måste kapas för korrekt passform). Satsen innehåller följande delar: Delbar gummidamask av universalmodell, fett (60 g), 2 rostfria monteringsband, lim (3 g) och skyddshandskar.

Passar till:

  • UNIVERSAL: Universal
Varning
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också