Från
11450

Drivknutsdamask, delbar

Denna delbara gummidamask monteras utan att drivaxel/drivknut behöver demonteras. Universalmodell (som i vissa fall måste kapas för korrekt passform). Satsen innehåller följande delar: Delbar gummidamask av universalmodell, fett (60 g), 2 rostfria monteringsband, lim (3 g) och skyddshandskar.
 • DRIVKNUTDAMASK DELBAR

  DRIVKNUTDAMASK DELBAR

  Art. 72-350

  Passar till:

  • UNIVERSAL: Universal
  11450
  Tidigare pris 229:-
  Varning
  Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • DRIVKNUTDAMASK DELBAR

  DRIVKNUTDAMASK DELBAR

  Art. 72-356

  Passar till:

  • UNIVERSAL: Universal
  229:-
  Varning
  Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.