Köp & Hämta  - Köp online och hämta i varuhus inom 2 timmar! Biltema Appen  - 19 000 artiklar i din ficka! Mitt Biltema  - Ett roligare och enklare sätt att vara kund hos oss! 60 år av låga priser  - Fira med oss!

Motoroljor

Köpguide motorolja – öka motorns livslängd och prestationsförmåga

Motorolja är avgörande för motorns prestationsförmåga och livslängd. Utan motorolja skulle motorn förstöras på några sekunder. Motoroljans huvuduppgift är nämligen att smörja motorn metalldelar och förhindra att de skaver mot varandra. Den hjälper även till att kyla motorn, förhindra korrosion och hålla den ren. Men vad bör du tänka på vid köp av motorolja?

Innan du köper motorolja

Innan du köper motorolja bör du se efter vad bilens tillverkare rekommenderar. Denna information hittar du i bilens handbok. Där hittar du bland annat vilken oljetyp och viskositetsklass du bör använda och vilja specifikationer den bör ha. Specifikationerna är viktiga för att du ska få en motorolja med rätt typ av tillsatser och som är utformad för din bil.

Olika typer av motoroljor

Mineraloljor

Motorolja är en olja som i grund och botten består av en basolja och ett antal tillsatser. Basoljan kan bestå av petroleum, syntetiska ämnen eller en kombination av de båda. Basoljan petroleum raffineras från råolja som består av ämnen såsom svavel, kväve, syre och olika metallkomponenter. Då dessa ämnen inte kan tas bort helt i raffineringsprocessen finns de kvar i petroleumet. Petroleumbaserad motorolja brukar kallas mineralolja.

Syntetiska oljor

Även syntetiska oljor framställs från råolja men tillverkas till skillnad från petroleumbaserad olja med mer avancerade förädlingsprocesser. Det innebär att oljan modifieras på molekylnivå och att fler orenheter kan avlägsnas ur råoljan. Det gör den syntetiska basoljan renare och mer stabil. Den avancerade förädlingsprocessen gör det också möjligt att skräddarsy basoljan för att bättre möta behoven hos moderna motorer. Den syntetiska basoljans mångsidighet och molekylära struktur gör att den ger bättre friktionsminskning, optimal bränsleeffektivitet och temperaturprestanda.

Halvsyntetisk olja

Halvsyntetisk olja består, som namnet antyder, av en blandning av mineralolja och syntetisk olja. På så sätt kan motoroljans egenskaper anpassas till viss del. Dess egenskaper kan anpassas mer än mineralolja men inte lika mycket som den syntetiska oljan.

Motoroljans viskositet

Med viskositet menas hur trögflytande motoroljan är vid kallstart och hur lättflytande den är när motorn är varm. Oljans viskositetsklass anges utifrån SAE-systemet, som består av ett antal vinter- och sommarklasser, till exempel 0W, 5W, 10W, 15W (vinter) och 20, 30, 40, 50, 60 (sommar). Det finns även kombinerade sommar- och vinteroljor (5W-40). Ju högre siffra, desto tjockare olja. Vilken viskositetsklass är bäst för din bilmotor? Svaret på den frågan finner du i bilens instruktionsbok. Om du använder fel olja finns risken att smörjningen inte blir optimal, vilket i sin tur gör att motorn utsättas för överdrivet slitage.

Motoroljans kvalitetsklass

Det är här det blir lite svårare. Rent krasst kan man säga att det finns två stora och ett antal små kvalitetssystem. De två stora systemen är API-systemet och ACEA-systemet. API-systemet består av en S-kod (för bensinmotorer) och en C-kod (för dieselmotorer) samt en bokstav. Ju längre in i alfabetet som bokstav nummer två är, desto högre kvalitet. ACEA-systemet har andra koder. Koderna A3/B3/B4 är de högsta (A är för bensinmotorer och B för dieselmotorer). A2/B2 är en enklare typ. A1/B1 och A5/B5 indikerar däremot att oljan är en bränslebesparande variant.

Tänk på...

När du byter olja i bilen så räknas den gamla oljan som farligt avfall och ska lämnas in på återvinningscentralen eller hos företag och affärer som tar emot spillolja. Ett tips är att samla den gamla oljan i samma behållare som den nya oljan kom i, när den är tom.
Innan du återvinner din spillolja råder vi dig att kolla upp de regler och riktlinjer som finns i ditt område, gällande återvinning av farligt avfall. 

Vanliga frågor om motorolja

Kan man blanda olika motoroljor?

Ja. Du kan blanda alla motoroljor oavsett om det är mineral, delsyntet eller syntet. Men oljans egenskaper och kvalitet påverkas.  

Kan motorn ta skada av fel motorolja?

Ja, om du använder fel olja kan det leda till ökat slitage eller motorskador.

Hur hittar jag rätt motorolja?

I bilens handbok står det vilken motorolja biltillverkaren rekommenderar. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen in till oss på Biltema.

Vad betyder siffrorna på motoroljan?

Siffrorna anger motoroljans viskositet och kvalitetsklass.