Köp & Hämta  - Köp online och hämta i varuhus inom 2 timmar! Biltema Appen  - 19 000 artiklar i din ficka! Mitt Biltema  - Ett roligare och enklare sätt att vara kund hos oss! 60 år av låga priser  - Fira med oss!

AdBlue® - tillsatsmedel

Nyare dieselbilar kräver AdBlue®. AdBlue är ett additiv, en färglös basisk vätska, som används med s.k. selektiv katalytisk reduktionsteknik, SCR-teknik, för att rena bilens avgaser.

Max. 5 st. per kund.

Vad är AdBlue®?

AdBlue är ett additiv, en färglös basisk vätska, som används med s.k. selektiv katalytisk reduktionsteknik, SCR-teknik, för att rena bilens avgaser. Den rena giftfria urealösning (ammoniak-baserad) sprutas in i avgaserna innan de går in i SCR-katalysatorn. I katalysatorn omvandlas skadliga kväveoxider, NOx till ofarligt kväve och vattenånga. SCR-tekniken används främst i dieseldrivna fordon där höga halter av kväveoxider i avgaserna annars kan vara ett problem.

Varför AdBlue®?

För att uppfylla europeiska utsläppsnormer. Utsläppsnormer fastställs av EU och definierar gränserna för avgasutsläpp från nya fordon som säljs i EU-länderna. Normen Euro6 trädde i kraft 2014 och föreskriver att de flesta dieselfordon från årsmodell 2015 ska vara utrustade med SCR-system.

AdBlue uppfyller ISO22241 standard och är ett registrerat varumärke av Verband der Automobilindustrie (VDA).

OBS! AdBlue är inte en bränsletillsats. Den ska fyllas på i en separat tank i bilen.