Från
125:-

Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Multifunktionstabletten (Multitab 200 g) är en långsamt verkande klortablett för desinfektion av poolvatten. Tabletten innehåller flockningsmedel, algmedel samt en pH-stabilisator. Den löser sig långsamt och desinficerar därmed poolvattnet kontinuerligt. Multifunktionstabletten är enkel att dosera och läggs i bräddavloppet eller i en doseringsflottör.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

 • VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  Art. 36-4700
  1 kg
  125:-
  125:- / KG
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  Art. 36-4702
  3 kg
  279:-
  93:- / KG
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter