Från
125:-

Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Multifunktionstabletten (Multitab 200 g) är en långsamt verkande klortablett för desinfektion av poolvatten. Tabletten innehåller flockningsmedel, algmedel samt en pH-stabilisator. Den löser sig långsamt och desinficerar därmed poolvattnet kontinuerligt. Multifunktionstabletten är enkel att dosera och läggs i bräddavloppet eller i en doseringsflottör.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

 • VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  Art. 36-4700
  1 kg
  125:-
  125:- / KG
  Varning
  Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  VECKOKLOR MULTIFUNKTION 200 G

  Art. 36-4702
  3 kg
  279:-
  93:- / KG
  Varning
  Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter