Från
4990

Fuktslukare

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
 • Avlägsnar effektivt dålig lukt och överskottsfukt i alla fuktiga utrymmen.
 • Även lämplig att använda där risk för mögelangrepp kan uppstå, t.ex. vid vinterförvaring.
 • 1 påse räcker 1–3 månader, beroende på temperatur och relativ luftfuktighet.
 • FUKTSLUKARE, 1 REFILL-PÅSE

  FUKTSLUKARE, 1 REFILL-PÅSE

  Art. 36-373
  Liten behållare inkl. 1 refill-påse
  4990
  2 för 8990
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • FUKTSLUKARE 2 REFILL-PÅSAR

  FUKTSLUKARE 2 REFILL-PÅSAR

  Art. 36-374
  Stor behållare inkl. 2 refill-påsar
  9990
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Tillbehör

 • 3 ST REFILLPÅSAR, FUKTSLUKARE

  3 ST REFILLPÅSAR, FUKTSLUKARE

  Art. 36-375
  7990

Andra kunder köpte också