Svetsa säkert hemma – detta behöver du veta

Svetsa säkert hemma – detta behöver du veta

Att ha en egen svets hemma innebär att du på egen hand kan sammanfoga och svetsa samman saker. Allt du behöver är rätt typ av svets, rätt utrustning, erfarenhet och ett ordentligt säkerhetstänk. Glöm inte bort att du också måste ha en brandsläckare nära till hands när du svetsar!

Innan vi går vidare med de olika svetsmetoderna och säkerhetsaspekter som du behöver ha i åtanke när du svetsar…

Låt oss börja med att besvara frågan, vad är svetsning?

Med svetsning sammanfogas olika arbetsstycken, genom uppvärmning. Värmekällan vid svetsning är oftast en elektrisk ljusbåge, där strömmen kommer från en svetsströmkälla/svetsinverter.

Innan svetsningen påbörjas ska arbetsstycket fogberedas till en lämplig svetsfog, till exempel en V-fog.

Normalt smälts ett tillsatsmaterial, till exempel en svetstråd eller rörelektrod, in i svetsfogen genom en svetspistol (MIG/MAG-svetsning) eller en manuellt matad svetselektrod (MMA-svetsning). Under svetsningen smälter ljusbågen samman fogens kanter och tillsatsmaterialet, och bildar då ett smältbad.

Vårt sortiment inom svetsning

Olika svetsmetoder

De vanligaste svetsmetoderna är MIG, MAG, TIG och MMA.

När du ska välja svets så utgår du ifrån materialet som du ska svetsa, dess tjocklek, samt önskat visuellt kvalitetskrav på den färdiga svetsfogen.

Om det är stål som du ska svetsa i kan du använda nästintill vilken svets som helst, men om det exempelvis är tunn aluminium behöver du vara med noggrann med vilken svets du använder. Det är nämligen så att ju tjockare metaller du ska svetsa, desto högre spänning behöver svetsen ha.

MMA-svetsar

MMA-svetsar innebär en manuell svetsprocess, där du använder en svetstråd som blir kortare och kortare under svetsningen. Det resulterar i att svetstråden manuellt måste föras närmare arbetsstycket för att avståndet mellan svetsen och arbetsstycket inte ska förändras. Fördelarna med en MMA-svets är att du inte behöver någon skyddsgas.

Använd en MMA-svets för svetsning i:

 • Kolstål
 • Gjutjärn
 • Rostfritt stål

MIG- och MAG svetsar

När du svetsar med en MIG-och MAG svets smälts en trådelektrod in i svetsfogen med hjälp av en svetspistol. Trådelektroden matas automatiskt fram genom ett slangpaket till en svetspistol, där den smälts samman med arbetsstycket. Den ljusbåge som uppstår mellan trådelektroden och arbetsstycket skyddas av en inert (MIG) eller aktiv gas (MAG). Biltemas MIG/MAG-svetsar kan köras även utan gas, men då behöver du använda dig av en trådelektrod med flussmedel.

Använd en MIG/MAG-svets för svetsning i:

 • Tunnplåt
 • Olegerat stål
 • Låglegerat stål
 • Rostfritt stål
 • Aluminiumlegeringar

TIG-svetsar

En TIG-svets ska du använda om du ska utföra svetsning som kräver att du är väldigt precis och noggrann.

Vid TIG-svetsning skapas en ljusbåge mellan en icke-smältande volframelektrod och ett arbetsstycke. Värmen uppstår eftersom det skapas en ”kortslutning” mellan det föremål som svetsas och elektroden. Eventuella tillsatsmaterial tillförs i fogen manuellt med din ena hand, samtidigt som med andra handen kontrollerar elektroden. För att skydda svetsfogen behöver du använda en skyddsgas som exempelvis argon.

Använd en TIG-svets för svetsning i:

 • Tunn plåt
 • Tjock plåt
 • Legerat stål
 • Rostfritt stål
 • Aluminium

Vårt utbud av svetsar

Svetsa säkert

När du svetsar hemma är det viktigt att tänka på att svetsarbete innebär höga temperaturer, det går under rubriken heta arbete, vilket innebär att det bland annat finns risk för gnistor och en ökad brandrisk. I arbetslivet behöver man ha en viss certifiering vid heta arbeten, där det finns ett tydligt regelverk. Detta regelverk kan vara bra att ha koll på även som privatperson, tillsammans med sunt förnuft, innan du börjar svetsa.

Om du ska svetsa hemma i garaget så måste du först se till att du har städat undan material som kan vara lättantändligt. Se till att materialet är långt ifrån din arbetsyta, en MIG/MAG svets kan nämligen ge glödande gnistor upp mot 2 meter. Material som du bör vara extra uppmärksam på att flytta är bland annat papper, kartonger, trämaterial, bränsle- och oljebehållare, damm och spån. Dessutom måste du alltid ha en brandsläckare nära till hands och det kan vara en god idé att täcka inredning som inte kan flyttas med en brandfilt.

Vårt sortiment inom brandsäkerhet

Ta en paus

Glöm inte att det snabbt kan bli väldigt varmt när du svetsar, så pausa ibland. Kontrollera din omgivning, se till att det inte ryker någonstans eller luktar konstigt.

Skyddskläder

Det finns en mängd riskfaktorer när det kommer till svetsning. Ljusbågen som skapas avger ett väldigt starkt ljus och ultraviolett strålning som kan skada dina ögon. Dessutom kan stänk av den smälta metallen eller gnistor från svetsningen orsaka brännskador på dig, och är en brandrisk för din omgivning.  Var därför noga med att alltid bära en svetshjälm som skyddar dina ögon, öron och ansikte när du svetsar. Du ska också alltid ha på dig slitstarka och värmetåliga svetshandskar för att skydda dina händer. Se också till att du har på dig en brandsäker klädsel som skyddar din kropp från heta gnistor.

Vår skyddsutrustning till svetsning

Relaterade artiklar

Guide - välj rätt elverktyg

Guide - välj rätt elverktyg

Här guidar vi dig genom några av de elverktyg som kan vara bra att ha hemma, och som du hittar i vår smarta MultiX-serie 18V.

Så monterar du din takavvattning

Så monterar du din takavvattning

Hur installerar man hängrännor? Och vad ska man tänka igenom? Vi hjälper dig, för det är inte så svårt!

Ditt drömbadrum - steg för steg

Ditt drömbadrum - steg för steg

Vi guidar dig i hur du skapar dina drömmars badrum.