Biltema donerar 90 miljoner till cancerforskning

Biltema donerar 90 miljoner till cancerforskning

Samarbetet mellan cancerforskning och patientvård ska förbättras. Ett led i detta är Agora, ett toppmodernt cancer-center i schweiziska Lausanne. Där bedrivs grundläggande forskning och patientvård vägg i vägg. Samarbetet är mycket tätt och extremt målinriktat.
Publicerad 2019.08.06

Biltema Foundation, Biltemas familjestiftelse för samhällsutveckling, satsar 90 miljoner kronor på detta projekt. Stiftelsen är en av de första och största finansiärerna av projektet.

Cancercentret Agoras mål är att minska gränserna mellan grundforskning och vård för patienter. Dagligen möts forskare och läkare för att finna nya metoder att bota cancer med. Det ska vara en plats där dagens problem möter nya idéer och leder till morgondagens metoder och terapier. Många nya metoder har redan utvecklats, metoder som snabbt kan införas för cancervård över hela världen.

Agora startade sin verksamhet under hösten 2018 och nu ska nya metoder och terapier effektiviseras så att fler patienter kan ta del av dem. Biltema Foundation följer detta projekt mycket noga då det är en viktig pusselbit i kampen mot cancer.

Agora är ett bra exempel på vad Biltema Foundation arbetar med - ett konkret projekt som bedrivs i seriösa sammanhang och som gör nytta på kort tid för såväl samhället som för individer. Totalt satsar Biltema Foundation 800 miljoner kronor på olika samhällsutvecklande projekt.

Läs mer om Biltema Foundation här