219:-

Färgborttagning

Art. 30-507

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Löser effektivt upp antifouling och andra färger av 1-komponents typ. Fungerar även på vissa 2-komponentsfärger men kräver längre tid att verka. Volym: 0,75 L.

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också