9490

Gasfilter 755 A1, 2 st.

Art. 18-092
Godkänt för användning med Skyddsmask (18-090).
  • Skyddar mot organiska ångor med kokpunkt över 65 °C, exempelvis lösningsmedel såsom lacknafta och xylen.
  • Klass A1 är den lägsta klassningsgraden; anpassat för koncentrationer lägre än 0,1 %.
  • Ska användas i miljöer där syrekoncentrationen är över 19,5 %.

Andra kunder köpte också