Spinnare

Spinnare består oftas av en kropp och en sked, ibland dubbla skedar, som roterar runt kroppen när den dras i vattnet. Spinnare passar bäst för insjöfiske, speciellt efter gös, abborre och gädda, men kan även användas för annat fiske.

19 Träffar