169:-

Klorfri poolvård

Art. 36-4709

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Smart ”all-in-one” produkt speciellt utvecklad för små pooler i storleken 3000–6000 liter med pump (patronfilter eller sandfilterpump). Aqua Blanc+ lägger grunden för en god vattenvård genom att desinficera och förebygga algtillväxt i poolen. Bygger på ett enkelt två-komponentssystem där två olika påsar (A och B) tillsätts i poolvattnet vid start. Därefter tillsätts enbart en påse A veckovis.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

B
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter