Bygg staketet själv

Bygg staketet själv

Med ett staket avgränsar du hela eller delar av tomten på ett snyggt sätt, till exempel mot granntomterna eller en väg som går utanför huset!

Oavsett vilken typ av staket du ska bygga är mycket av arbetet likartat. Självklart börjar du med att bestämma var staketet ska gå. Markera till exempel detta genom att sätta ner pinnar eller andra typer av markeringar i marken. Lägg lite tid på detta – det är särskilt viktigt att säkerställa att linjerna är raka. Det är inte kul att få ett staket som slingrar sig eller inte har satts upp i en rak linje.

Fundamentering av staketstolparna

Staketstolparna bör placeras med ett avstånd på högst 2 meter. Om du bygger ett högt staket kan du med fördel ha kortare avstånd mellan stolparna. Det gör att staketet blir stabilare.

Hur du väljer att förankra stolparna beror bland annat på markförhållandena på tomten. Om du sätter upp staketet på tjälutsatt underlag kan otillräckliga fundament göra att tjälen får stolparna att lyfta under vintern, med följden att staketet förstörs. Även om det är en hel del jobb bör du vid markförhållanden som dessa överväga att gjuta stolpfundament. Detta gör du på exakt samma sätt som när du gjuter betongplintar för ett däck på stolpar.

Om marken inte brukar ha tjäle på vintern kan du med fördel använda jordspett som du slår ner i marken. Detta är en ganska snabb och enkel lösning. Den allra enklaste och snabbaste lösningen är att slå ner trästolpar i marken. Se till att använda virke som lämpar sig för kontinuerlig kontakt med jord.

Om du bygger staketet på berggrund, borrar du hål med en borrhammare och gjuter fast fundamenten med ankarmassa.

Vilken typ av staket vill du ha?

Det finns flera alternativ att välja mellan när det gäller utseendet på staketet. Vad du ska välja beror både på vilken stil du föredrar och hur mycket arbete du vill lägga på att sätta upp staketet.

Om du bara ska avgränsa din tomt från grannens kan du med fördel bygga ett lågt staket med två till tre liggande brädor. Då skruvar du bara fast brädorna direkt i staketstolparna. Det gör att jobbet går riktigt snabbt, men du får inte ett staket utan springor. Det finns dock så klart inget som hindrar att du använder fler brädor eller läkt som sätts tätare för att på så sätt skapa ett tätare staket.

Om du vill bygga ett klassiskt staket sätter du istället brädorna vertikalt. Du behöver då sätta upp liggande spikreglar mellan staketstolparna som du kan fästa brädorna i. För lägre staket räcker det med två liggande spikreglar. Den undre spikregeln bör placeras en bit över marken så att den inte utsätts för fukt underifrån. Dimensionen på reglarna bör vara minst 36 x 73 mm, och brädorna i staketet kan till exempel vara panelbrädor på 21 x 73 mm eller läkt med måtten 21 x 48 mm.

På klassiska staket är det vanligt att man sågar en spets i änden av brädorna. Många väljer också att såga en båge upptill eller nertill på brädorna mellan stolparna. Tänk också på att göra en droppkant i den nedre änden på brädorna så att vattnet lättare rinner av.

En annan variant är att bygga ett nätstaket. Då får du ett tätt och underhållsfritt staket som inte kräver så mycket arbete. När staketstolparna har satts upp är det nämligen enkelt att rulla ut nätet och spänna/fästa det. Tänk på att nätstaket måste byggas med speciella staketstolpar och separata delar för att fästa nätet. Nätstaket lämpar sig också utmärkt för att bygga en hundgård eller liknande.

Tänk på grannarna och byggbestämmelserna

Det är alltid en god idé att prata med grannarna om du planerar att sätta upp ett staket vid tomtgränsen. Det är inte säkert att din granne har samma smak som du och det är heller inte säkert att de vill ha baksidan på ett staket vänt mot sin trädgård. Ni kanske kan bygga staketet tillsammans och dela på kostnaderna?

Det är också en fördel om ni kan komma överens om hur staketet ska underhållas och vem som ansvarar för vad. Innan du sätter igång är det också viktigt att kolla upp byggbestämmelserna – det är inte säkert att du får sätta upp det staket du vill.

Det gäller speciellt om du ska sätta upp ett staket mot eventuella angränsande tomter. Mot en bilväg är det också viktigt att tänka på att det finns särskilda regler här för att säkerställa sikten för såväl gående som bilister. Det kan påverka både hur högt staketet får vara och hur nära vägen du får sätta upp det.

Relaterade artiklar

Guide - välj rätt elverktyg

Guide - välj rätt elverktyg

Här guidar vi dig genom några av de elverktyg som kan vara bra att ha hemma, och som du hittar i vår smarta MultiX-serie 18V.

6 färgstarka tips för utomhusmålningen

6 färgstarka tips för utomhusmålningen

Gör utomhusmålningen till ett roligt projekt där hemma. Här ger vi dig våra färgstarkaste tips!

Så monterar du din takavvattning

Så monterar du din takavvattning

Hur installerar man hängrännor? Och vad ska man tänka igenom? Vi hjälper dig, för det är inte så svårt!