Sticksågar

Sticksågen är en precisionsmaskin för kapning och kontursågning.

2 Träffar