Använder du AdBlue® i din dieselbil?

Använder du AdBlue® i din dieselbil?

Utsläppen av kväveoxid är en av de största orsakerna till föroreningar och dålig luft i stadskärnor. AdBlue hjälper tillsammans med SCR-teknik till att omvandla den skadliga kväveoxiden som genereras i dieselmotorer till ofarligt kväve och vattenånga. Äger du ett modernt fordon med dieselmotor? Då ska du fortsätta läsa om vår AdBlue!

Vad är AdBlue®?

AdBlue är en färglös, basisk vätska som används i dieselfordon med avgasreningssystem med SCR-teknik. AdBlue är en lösning som består av avjoniserat vatten och ureaämnen, och är helt giftfri och ofarlig för människor och djur. 
När du ska tanka AdBlue i bilen gör du detta i en separat tankbehållare som är avsatt för vätskan. Denna behållare är oftast tydligt markerad med ett blått tanklock.

Avgasrening med SCR-teknik

SCR är en förkortning på selektiv katalytisk reduktionsteknik och SCR-tekniken finns i de flesta personbilar och tunga fordon med dieselmotorer.
Moderna dieselmotorer med SCR-teknik kräver AdBlue för att avgasreningen ska fungera effektivt. SCR-tekniken för avgasreningssystemet är en teknik som tillsammans med tillsatt AdBlue renar dieselmotorernas avgaser och minskar utsläppen av skadliga kväveoxider, genom att istället släppa ut kväve och vattenånga.

Utsläppsnorm med Euro 6

Det finns en EU-förordning som heter Euro 6, vilket är en förordning som reglerar utsläppsnormer för fordon. Syftet med Euro 6 är att göra dieselbilars utsläpp lika rena som bensinbilars, vilket innebär att dieselfordon från årsmodell 2015 ska var utrustade med SCR-teknik. Och för att SCR-tekniken ska fungera behöver det tillsättas AdBlue.

Hur fungerar AdBlue®?

Så, hur fungerar egentligen AdBlue då?
Jo, AdBlue sprutas in i avgassystemet innan avgaserna passerar SCR-katalysatorn. I katalysatorn omvandlar AdBluen de skadliga kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga, som sedan är det som släpps ut. Utan SCR-katalysatorn släpper dieselmotorer ut höga halter av kväveoxider i luften, vilket har negativa hälsoeffekter på oss människor och bidrar till övergödning och försurning av vår miljö.

Tanka AdBlue®

AdBlue är i sig själv en enkel produkt att använda. Däremot är det viktigt att den används rätt, eftersom den används med en SCR-katalysator som är känslig för föroreningar. Därför är det viktigt att du aldrig tillför extra vatten i din AdBlue-lösning, eftersom det kan skada SCR-katalysatorn. När AdBlue-tanken börjar bli tom och en varningslampa tänds behöver du så snart som möjligt fylla på ny vätska. Att köra på en tom AdBlue-tank kan nämligen skada ditt motorsystem.
OBS! AdBlue är inte en bränsletillsats. Den ska fyllas på i en separat tank i bilen.

Handla din AdBlue här

Viktigt att tänka på med AdBlue

  • Häll alltid AdBlue i markerad AdBlue-tank.
  • Se till att det aldrig finns diesel i AdBlue-tanken och att den alltid är tät och intakt.
  • Använd AdBlue-utrustning när du tankar AdBlue, och håll den fri från smuts.
  • Använd AdBlue eller avmineraliserat vatten om du ska rengöra din AdBlue-utrustning.
  • Blanda aldrig AdBlue med andra vätskor.
  • Om du spiller AdBlue ska du skölja noga med vatten.
  • Skydda din AdBlue mot direkt solljus, temperaturer över 30 ˚C och temperaturer under -11 ˚C.
  • Om din AdBlue överhettas, spraya kallt vatten på den förseglade behållaren
  • Fryser din AdBlue kan du försiktigt värma upp den slutna behållaren och smälta vätskan. AdBluen kan användas igen när den är upptinad.

Relaterade artiklar

Så gör du bilen redo för vintern

Så gör du bilen redo för vintern

Gör bilen redo för tuffare, kallare och halare vägar. Vi guidar dig i vad du behöver tänkta på, och vad du bör utrusta bilen med.

Ta hand om ditt bilbatteri

Ta hand om ditt bilbatteri

Vi behöver alla kärlek – det gäller även batteriet i ditt fordon. Det lönar sig att ta hand om batteriet och vi berättar hur!

Vi har reservdelarna för din bil

Vi har reservdelarna för din bil

I vårt sökfält på hemsidan och i appen slår du in din bils registreringsnummer och får sedan fram ett förslag på reservdelar som kan passa din bilmodell.