Vinterkonservering av båtmotor: Så håller du din motor i toppskick

När höstkylan börjar bita är det dags att börja tänka på att vinterkonservera din båtmotor – det gäller oavsett om du har en inombordare eller utombordare. Vinterkonservering är nämligen inte bara en fråga om att skydda motorn mot kyla och fukt; det är också en investering i din båts framtid.

Korrekt utförd vinterkonservering kan förlänga motorns livslängd, minimera oväntade reparationer och se till att du är redo att ge dig ut till sjöss så snart vädret tillåter igen.

I den här guiden kommer vi att gå på djupet när det gäller hur du bäst vinterkonserverar din inombordare och utombordare så att du håller din båtmotor i bästa möjliga skick år efter år.

Det är skillnad på en inombordare och en utombordare

Innan vi dyker ner i hur det går till när man vinterkonserverar en båtmotor är det viktigt att fastställa vad som egentligen skiljer en inombordare från en utombordare. Hur proceduren för vinterkonservering ser ut beror nämligen på vilken typ av motor din båt har.

En inombordare är, precis som namnet antyder, en motor som är installerad inuti själva båten. Denna typ av motorer är typiskt motorstarkare och du hittar den ofta i större båtar. Populära märken inom denna typ inkluderar Volvo Penta, Nanni, Yanmar och MerCruiser .

En utombordare däremot är monterad i aktern på båten, och denna motortyp är perfekt för mindre båtar. Därför är den också särskilt populär bland sportfiskare och seglare, och några exempel på kända märken är Evinrude, Mercury, Yamaha, Tohatsu och Honda .

När det gäller vinterkonservering är det viktigt att notera att tillvägagångssättet varierar beroende på om du har en inombordare eller utombordare. Vi kommer att vägleda dig genom allt detta här på sidan, så att du kan hålla din motor i toppskick.

Vad innebär det egentligen att vinterkonservera sin båtmotor?

Vinterkonservering av en båtmotor är en mycket viktig del av att säkerställa din båts prestanda och livslängd. När båtsäsongen är över och båten har tagits upp kan kalla temperaturer, fukt och inaktivitet skada inombordaren om den inte har förberetts ordentligt för vintern. Det är här som vinterkonserveringen kommer in i bilden.

Det är en process som går ut på att förbereda inombordaren för den långa, inaktiva vinterperioden. Det handlar om mer än att bara tömma motorn på vatten. Det omfattar också steg som att byta olja och filter, rengöra och kontrollera olika delar av motorn, smörja alla rörliga delar, och i vissa fall tillsätta en stabilisator till bränslet.  Syftet är att minimera risken för korrosion, frostskador och andra typer av skador som kan uppstå under vinterförvaringen.

Det är viktigt att notera att även om vinterkonservering i första hand är relevant i kalla klimat, är det en bra idé att utföra några av dessa steg även om du bor i ett mildare klimat. En lång period av inaktivitet kan också skada motorn även om temperaturen inte ligger under fryspunkten.

Korrekt vinterkonservering kan förlänga livslängden på din motor, göra att du slipper dyra reparationer och se till att du är redo att ge dig ut på vattnet igen så snart båtsäsongen drar igång.

De viktigaste elementen i vinterkonserveringen av en inombordare

Att vinterkonservera båtmotorn kan vara en komplex process, men det är en nödvändig del av att se till att din inombordare är redo att möta vinterns utmaningar. Nedan följer en lista över saker som du måste gå igenom när du förbereder din motor för vinterkonservering:

Motorns kylsystem

När det kommer till inombordare finns det två primära kylsystem att ta hänsyn till: saltvattenskylda och sötvattenskylda motorer.

 • För saltvattenskylda motorer är det viktigt att spola igenom systemet med sötvatten för att avlägsna saltrester som annars kan orsaka korrosion.
 • Sötvattenkylda motorer behöver också spolas igenom för att säkerställa att alla rester av smuts och alger har avlägsnats.

Så gör du

 1. Börja processen med att starta motorn och låta den gå på tomgång tills den har kommit upp i sin arbetstemperatur.
 2. När motorn är varm kan du stänga av sjökranen (om din motor har en sådan) och ansluta en vattenslang till inloppet för motorkylsystemet.
 3. Kör igenom systemet med vatten tills det vatten som kommer ur motorn är helt klart.
 4. Kontrollera termostaten; om termostaten inte öppnas korrekt kan det leda till överhettning av motorn och potentiellt skador på denna.
 5. Om termostaten är trasig måste den bytas ut.

Efter att kylsystemet har spolats igenom bör du titta på pumphjulet i vattenpumpen. Om pumphjulet är defekt kan det förhindra att kylsystemet fungerar effektivt och leda till allvarliga skador på motorn. Kontrollera pumphjulet för att säkerställa att det inte har några sprickor, att kanterna inte är slitna och att det inte saknas några skovlar. Om pumphjulet visar tecken på skador bör du byta ut det.

Olja och bränslesystem

En av de viktigaste delarna i vinterkonserveringen av din inombordare är att byta olja och serva det mycket känsliga bränslesystemet.

Motorolja är extremt viktigt för motorns hälsa:

 • Den hjälper till att kyla motorn genom att leda bort värme från de rörliga delarna
 • den förhindrar korrosion
 • och den hjälper till att försegla motorn och förhindra föroreningar och slam.
90297

Därför är det viktigt att byta oljan inför vintern. Nedan berättar vi hur du gör det.

 1. Börja med att låta motorn gå på tomgång i några minuter för att värma upp oljan.
 2. Varm olja är lättare att pumpa ut och tar med sig mer föroreningar ut ur motorn.
 3. Pumpa ut oljan med en oljepump och byt samtidigt oljefilter.
 4. Fyll på ny olja och kontrollera oljestickan för att säkerställa att oljenivån är korrekt.

Bränslesystemet är en annan känslig del av motorn som du måste vara observant på. Om din motor har en förgasare måste du tömma den för att förhindra att bränslet i den blir stående och ruttnar. På båtar med insprutningssystem kan du lägga till en bränslestabilisator för bränslet för att förhindra att det löses upp.

Slutligen, kom ihåg att låta motorn gå på tomgång i några minuter efter att du har bytt olja och servat bränslesystemet. Detta säkerställer att den nya oljan cirkulerar i systemet och att eventuella bränslestabilisatorer är helt integrerade i bränslet.

Vanliga utmaningar när inombordaren ska konserveras

Vinterkonservering av en båtmotor kan innebära en rad utmaningar. Nedan kan du läsa om några av de vanligaste, och vi ger dig även några tips på hur du löser eller undviker dem:

 • Defekt termostat: En defekt termostat kan göra att motorns kylsystem inte fungerar korrekt, vilket kan leda till att motorn överhettas. Om termostaten är defekt bör du byta ut den så snart som möjligt för att undvika skador på motorn.
 • Defekt pumphjul: Pumphjulet är en avgörande komponent i motorns kylsystem. Om det är skadat kan det förhindra korrekt kylning och leda till överhettning. Du bör inspektera pumphjulet regelbundet för att identifiera eventuella synliga skador och byta ut det vid behov.
 • Överhettning: Överhettning kan skada motorn och kan orsakas av en rad problem, inklusive en defekt termostat, skadat pumphjul eller om oljenivån är för låg. Du kan förhindra överhettning genom att se till att dessa komponenter är i funktionsdugligt skick och att det finns tillräckligt med olja i motorn.
 • Synliga sprickor: Sprickor i motorns delar kan leda till olje- och bränsleläckage. Du bör kontrollera motorn med jämna mellanrum med avseende på sprickor, speciellt på vintern, och reparera eventuella sprickor så snart som möjligt.
90291

Underhåll av pumphjulet i inombordare

Inombordarens pumphjul, ofta kallat ”motorns hjärta”, är otroligt viktigt för den övergripande driften av din båtmotor. Det har till uppgift att pumpa kylvattnet genom motorn, vilket förhindrar överhettning genom att se till att motorn håller en säker arbetstemperatur.

Regelbundet underhåll av pumphjulet är därför en avgörande del av den övergripande vården och underhållet av båtmotorn. Med tiden kan pumphjulets skovlar bli slitna eller till och med gå sönder, vilket kan göra att pumphjulet inte längre fungerar.

I värsta fall kan det göra att motorn skadas till följd av överhettning. Därför måste du regelbundet kontrollera och underhålla motorns pumphjul.

Men hur går man till väga? Det innebär regelbunden kontroll för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador. Om pumphjulet är skadat måste det bytas ut snarast möjligt för att säkerställa att motorn kan fungera optimalt. Dessutom bör pumphjulet köras igenom med sötvatten efter varje användning, speciellt om motorn har använts i saltvatten. Det förlänger livslängden på pumphjulet och optimerar prestandan.

Här hittar du alla våra impellrar.

Så hanterar du eventuella avgaser från inombordaren

I samband med vinterkonserveringen kan du behöva hantera farliga avgaser från båtmotorn. Nedan kan läsa mer om hur du hanterar avgaserna.

Hantering av avgaser: När du kör båtmotorn för att värma upp den inför oljebytet är det viktigt att utrymmet där du gör detta har tillräcklig ventilation. Avgaser från båtmotorer innehåller kolmonoxid, som är en luktfri och farlig gas som kan orsaka allvarlig sjukdom eller leda till döden vid inandning. Du får aldrig köra motorn i ett slutet utrymme eller i ett område med dålig ventilation!

Eliminering av avgaser: När motorn är igång måste avgaserna ledas bort från området på ett säkert sätt. Detta kan säkerställas genom användning av lämpliga avgasrör. Se till att dessa rör inte har några läckage som kan göra att avgaserna släpps ut i området där du arbetar.

Kom också ihåg att använda lämplig skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon, när du arbetar med motorn. Det kan också vara en bra idé att ha en kolmonoxid-detektor till hands om du arbetar i ett slutet utrymme som kan varna om gasnivåerna blir farligt höga.

Så förbereder du din båtmotorn för nästa säsong

Att avsluta vinterkonserveringsprocessen betyder också att du förbereder båtmotorn eller inombordaren för den kommande båtsäsongen.

Kontrollera oljan: Som vi tidigare har nämnt spelar oljebyten en viktig roll i vinterkonserveringen. Men det är också viktigt att kontrollera oljan igen inför den nya båtsäsongen. Se till att det finns tillräckligt med färsk olja i motorn och att det inte finns vatten eller bränsle i oljan, eftersom det kan skada motorn. Använd oljenivåmarkeringarna för att kontrollera oljenivån och se till att nivå ligger inom de rekommenderade nivåerna.

Kontrollera bränslesystemet: Vinterkonservering bör också innebära lämpligt underhåll av bränslesystemet. När den nya säsongen startar är det viktigt att du använder färskt bränsle och att du kontrollerar att bränslefiltret är rent. Töm eventuellt bränsletanken och rengör den för att undvika eventuella avlagringar.

Testkör motorn: Innan du lägger i båten kan du försöka att starta motorn på land med hjälp av ett vattenfilter. På så sätt kan du säkerställa att allting fungerar som det ska och att det inte finns några läckage.

Leta efter synliga skador: Kontrollera även att det inte finns några synliga tecken på slitage eller skador på motorn, samt byt ut eventuella slitna delar.

Batteriinspektion: Kontrollera att batteriet är fulladdat och i bra skick. Om batteriet är svagt kan det påverka motorns prestanda.

Det ska använda vid vinterkonserveringen av din utombordare

När det gäller vinterkonservering av din utombordare är det viktigt att ha rätt utrustning och produkter innan du sätter igång. Detta säkerställer en effektiv och problemfri process.

Först och främst måste du använda en motorolja som är utvecklad speciellt för utombordare. Denna olja hjälper till att smörja motorns inre delar och att förhindra rost och korrosion. Du behöver också ett oljefilter som passar till just din motor.

Du behöver även kylarvätska. Det är viktigt att använda en kylarvätska som är utvecklad speciellt för utombordare, eftersom det hjälper till att skydda motorn under vintern.

Korrosionsskyddande spray är också ett måste. Denna spray hjälper till att skydda motorns yttre delar mot både rost och korrosion.

90292

Du behöver även olika verktyg för att utföra arbetet, som en skruvmejsel, en tång och en oljesug. Det kan också vara en bra idé att ha en trasa till hands som du kan torka upp överflödig olja och kylarvätska med.

Slutligen behöver du en kraftig presenning för att täcka över motorn när du är klar med arbetet. Det hjälper till att skydda motorn mot väderpåverkan under vintern.

Så vinterkonserverar du din utombordare

Vinterkonservering av din utombordare är en viktig del av underhållet av din båt. Följ vår guide om hur du gör din motor i ordning för vintervilan.

 

 1. Börja med att rengöra motorn: Börja med att rengöra utombordaren grundligt. Använd en mjuk borste och mild tvål för att ta bort smuts och saltrester. Spola rent med sötvatten och låt motorn torka. Om du hoppar över detta moment riskerar du att smuts och skräp ackumuleras och försämrar motorns prestanda.

 2. Töm bränslesystemet: Nästa steg är att tömma bränslesystemet för att förhindra att gammalt bränsle fastnar i systemet. Det gör du genom att starta motorn och låta den gå tills bränslet tar slut.

 3. Dags för oljebyte: Gamla oljerester kan innehålla skadliga ämnen som kan göra att motorn korroderar under vintern. Därför är det också viktigt att du byter ut motoroljan innan vintern slår till.

 4. Fyll på med ny kylarvätska: Något som många missar när de ska vinterkonservera sin båtmotor är att kontrollera kylarvätskan. Kylarvätskan spelar en viktig roll för att hålla motorn sval och det är därför viktigt att du kontrollerar och byter ut kylarvätskan som en del av vinterkonserveringen. Det hjälper till att skydda motorn mot frostskador och korrosion under vintern.

 5. Konservering med spray: Avsluta med att spraya konserveringsspray i luftintagen medan motorn är igång. Det förhindrar att delarna inne i motorn börjar rosta och korrodera.

 6. Dags för allmänt underhåll: Vinterkonservering är också ett bra tillfälle att kontrollera motorns allmänna skick. Glöm inte att kontrollera och underhålla delar som tändstift, bränslefilter och pumphjul.

 7. Förvaring under vintern: Slutligen är det dags att förvara utombordaren på en torr och frostskyddad plats. Många tror att det räcker att dra upp båten på land och sedan låta den stå där under vintern. Men motorn måste förvaras på en torr och frostskyddad plats för att inte ta skada. Det kan vara en bra idé att täcka över motorn med ett skyddsöverdrag eller en presenning för att skydda den mot damm och fukt.

Att vinterkonservera din utombordare kan kännas som en stor uppgift, men det är en investering som förlänger livslängden på din motor. Med rätt skötsel och underhåll kan du förlänga livslängden på din motor och se till att den är redo för den kommande båtsäsongen.

Här hittar du allt inom båtmotoroljor.

Relaterade artiklar

Verktyg till båten

Verktyg till båten

Läs mer om vilka verktyg du behöver ha ombord på båten.

Brandsäkerhet på båten – säkerhet ombord

Brandsäkerhet på båten – säkerhet ombord

I den här artikeln tittar vi närmare på vilka situationer som kräver att du är extra vaksam och vilken brandsäkerhetsutrustning du bör ha ombord på din båt.

EVA Teak - populärt golv för båtar

EVA Teak - populärt golv för båtar

I den här artikeln tittar vi på hur du lägger EVA-teakgolv och anpassar det för din båt.