Luftfuktighet i huset: Allt du behöver veta

Luftfuktighet i huset: Allt du behöver veta

Vet du vad luftfuktigheten i ditt hus betyder för inomhusklimatet? Och vet du om luftfuktigheten i ditt hem är för hög eller för låg? Du kan läsa mer om detta här på sidan. Vi har samlat allt du behöver veta.

Vi tittar närmare på vilken betydelse luftfuktigheten har och hur du själv kan ta reda på vad fuktnivån är i ditt hem. Vi ger dig också tips på hur du själv kan reglera den – oavsett om den är för hög eller för låg. På så sätt kan du skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat i ditt hem.

Luftfuktighet i ditt hus: Vad menas med det?

När vi pratar om luftfuktighet i huset hänvisar det till mängden vattenånga som finns i luften. Det är faktiskt en ganska viktig faktor för inomhusklimatet i ditt hem, eftersom mängden vattenånga i luften har stor betydelse för ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. När det gäller luftfuktighet skiljer man på hög och låg luftfuktighet.

Hög luftfuktighet i huset innebär att luften innehåller stora mängder vattenånga, medan låg luftfuktighet innebär att luften innehåller låg mängd vattenånga. Båda kan leda till problem med både inomhusklimatet och inte minst din hälsa.

Därför är det viktigt att du vet vilken fuktnivån är hemma hos dig, och här på sidan gör vi en djupdykning i detta.

Vad bör den relativa luftfuktigheten vara i ett hus?

För att skapa ett optimalt inomhusklimat hemma är det viktigt att du har koll på vad den relativa luftfuktigheten i ditt hus helst bör vara.

Vi rekommenderar en luftfuktighet på mellan 40-60 %. I just det intervallet är förutsättningarna för ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat som bäst. På sommaren är det dock optimalt att luftfuktigheten i ditt hem ligger i den övre delen av intervallet, runt 60-65 %, medan den på vintern bör ligga på runt 40-45 %.

Konsekvenser av hög respektive låg luftfuktighet

Om luftfuktigheten i ditt hus överstiger det rekommenderade gränsvärdet, får det ett antal olika konsekvenser. Om luftfuktigheten är för hög, kan det bland annat leda till fuktskador, mögel och ett allmänt dåligt inomhusklimat att vistas i. Om luftfuktigheten istället är för låg, kan det leda till torra, irriterade slemhinnor och irritation i både ögon och hals.

Därför är det ganska viktigt att du vet vad luftfuktighetsnivån är i ditt hus. Som tur är kan du själv leta efter olika tecken och du kan till och med mäta fuktnivån själv.

Så mäter du själv luftfuktigheten i ditt hus

Faktum är att du själv enkelt kan mäta luftfuktigheten med en hygrometer, och det är lättare än du kanske tror. Med en hygrometer kan du enkelt ta reda på vad den exakta nivån är i ditt hem. En hygrometer är ett litet, praktiskt instrument som mäter luftfuktigheten och mängden vattenånga i luften.

Vi har samlat fyra tips på hur du använder hygrometern för att mäta om luftfuktigheten i ditt hus är hög eller låg.

 • För att få exakta mätningar rekommenderar vi att du placerar hygrometern mitt i rummet – där den inte är i närheten av fönster eller värmekällor.

 • Det är en bra idé att mäta luftfuktigheten i flera rum, eftersom den kan variera från rum till rum.

 • Du kan med fördel också mäta luftfuktigheten vid flera tillfällen under dagen, eftersom den kan variera under dagen.

 • Det du ska fokusera på är genomsnittet av dina mätningar, dvs. om mätningarna visar att luftfuktigheten är för hög eller för låg.

 • Om luftfuktigheten är lägre än 30–50 % är en låg. Och omvänt: om den är högre än 30–50 % är den i den övre delen av skalan.

Att hålla koll på luftfuktigheten i ditt hus är en viktig del i att skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. En hygrometer är ett enkelt och effektivt verktyg som kan hjälpa dig på vägen.

Är luftfuktigheten i ditt hus låg?

Även om det är vanligast att man tycker att luftfuktigheten hemma är hög, kan för låg luftfuktighet också vara ett problem. Detta eftersom låg luftfuktighet kan leda till olika problem, som torra slemhinnor, irritation i ögon och hals och skador på trämöbler.

Dessbättre finns det, precis som med hög luftfuktighet, flera saker du kan göra själv om du vill öka luftfuktigheten i ditt hus. Om du vill sänka luftfuktigheten utför du bara de saker som vi rekommenderar i omvänd ordning.

 • Kom ihåg att det är viktigt med bra ventilation: Även om det kan verka fel är det fortfarande viktigt att ventilera när luftfuktigheten är låg. Det kan hjälpa till att balansera luftfuktigheten i hemmet.

 • Använd en luftfuktare: Luftfuktare kan vara en effektiv lösning för att öka luftfuktigheten. Luftfuktare avger vattenånga till luften och du kan enkelt ställa in dem för att upprätthålla en viss luftfuktighet i rummet.

 • Placera ut fler växter i hemmet: Växter kan faktiskt hjälpa till att avge fukt och öka luftfuktigheten genom fotosyntesen.

 • Torka kläder inomhus: Även om det kan verka fel kan det faktiskt hjälpa att torka kläderna inomhus under en period så att luftfuktigheten stiger.

 • Undvik att starta köksfläkten: Att skapa mer ånga hemma är ett enkelt sätt att öka luftfuktigheten. En enkel lösning är också att koka upp vatten i en kastrull eller gryta så att ångan sprids i hela rummet.

Därför finns det flera metoder du kan använda dig av om luftfuktigheten i ditt hus är för låg. På så sätt kan du skapa ett behagligare inomhusklimat i ditt hem.

4 tecken på att luftfuktigheten i ditt hus är för hög

Är du osäker på om luftfuktigheten är lite för hög i ditt hus? Här är några av de typiska tecknen som du med fördel kan leta efter.

 1. Imma på fönstren: En tydlig indikation på att luftfuktigheten är hög är att det bildas dagg på insidan av rutorna – speciellt på morgonen när du går upp. Detta beror på att den varma, fuktiga luften möter de kalla glasrutorna, vilket gör att det bildas kondens.

 2. Fuktiga och missfärgade lister i fönstren: Har du märkt att fönsterlisterna är fuktiga eller har missfärgats? Då kan det vara en indikation på att luftfuktigheten är för hög.

 3. Instängd eller unken luft: Känns luften i ett eller flera av rummen i ditt hem ofta instängd? Då kan det också vara ett tecken på hög luftfuktighet.

 4. Mögel: Om du hittar mögel är det ett tydligt tecken på att luftfuktigheten är för hög och att problemet bör åtgärdas. Mögel älskar nämligen fuktiga miljöer.

Du kan därför med fördel vara uppmärksam på de olika tecknen för att säkerställa att luftfuktigheten i ditt hem är optimal.

Det beror hög luftfuktighet på

Är luftfuktigheten i ditt hus hög och vet du inte vad det beror på? Nedan berättar vi om vanliga orsaker till att luftfuktigheten är hög. Hög luftfuktighet kan nämligen bero på flera saker:

 • Otillräcklig ventilation
 • Luften byts ut för sällan och bostaden vädras inte igenom
 • Tokning av kläder inomhus
 • Ånga från duschen
 • Ånga och matos från matlagning
 • Ouppvärmda eller för kalla rum.

Om du vill upprätthålla ett hälsosamt och behagligt inneklimat är det därför viktigt att du vet varför du eventuellt har hög luftfuktighet i ditt hus, så att du kan göra något åt det. Här nedan kan du läsa mer om vad du kan göra själv om du upplever att luftfuktigheten i ditt hem är för hög.

94224

Få en perfekt luftfuktighet i ditt hus

Hög luftfuktighet i huset kan vara en utmaning för många husägare, men dessbättre finns det flera saker du göra själv för att begränsa mängden fukt och sänka luftfuktigheten till en optimal nivå. Läs mer om vad du kan göra nedan.

 1. Ventilation: Se till att du har mekanisk ventilation hemma med hjälp av ett ventilationssystem. Det hjälper till att byta ut den fuktiga luften mot frisk, torr luft.

 2. Ventilation och vädring: Öppna fönstren varje dag i 5–10 minuter i olika rum för att vädra ut ordentligt. Det hjälper till att få bort fukten inomhus och förbättra luftkvaliteten.

 3. Torka tvätten utomhus: Våta kläder avger fukt till luften när den torkar på en torkställning inomhus. Försök därför så långt det går att torka kläderna på lina utomhus eller i ett ventilerat rum, eftersom det gör att luftfuktigheten automatiskt sjunker.

 4. Ånga från duschen: Efter en varm dusch bör du öppna fönstret för att vädra ut ångan. För att ventilationen ska fungera optimalt krävs det nämligen att den fuktiga luften byts ut mot ny, frisk luft. Du kan därför med fördel installera en badrumsfläkt om det finns möjlighet till detta.

 5. Ånga från matlagning: När du lagar mat på spisen bör du alltid slå på köksfläkten. Den hjälper till att ta bort ångan och sänker luftfuktigheten.

 6. Torka bort kondens på fönstren: Om det bildas kondens på fönstren när du går upp på morgonen, rekommenderar vi att du torkar bort den med en kökshandduk direkt. Fukt sprids nämligen snabbt och ihållande kondens kan leda till ännu fler fuktproblem.

 7. Värm upp alla rum i huset: När varm luft kommer in i ouppvärmda rum stiger luftfuktigheten och det kan bildas kondens. Se därför till att alla rum i huset är tillräckligt uppvärmda och låt innerdörrarna vara öppna så att värmen fördelas jämnt.

 8. Använd en avfuktare eller fuktborttagare: Om du har ihållande problem med hög luftfuktighet i hemmet eller det finns fuktskador, kan en avfuktare eller fuktslukare vara til stor hjälp. De tar bort överskottsfukt från luften och bidrar på så sätt till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat.

 9. Använd andra hjälpmedel: En luftrenare, en luftkonditionsapparat, en bordsfläkt eller en golvfläkt kan också förbättra luftkvaliteten i ditt hem – speciellt om luftfuktigheten är hög.

Som du säkert ser finns det flera olika metoder som du kan använda dig av för att sänka luftfuktigheten i ditt hus.

Ventilation på sommaren och vintern

Ventilation är en viktig faktor året runt, men ventilationen måste anpassas efter årstidens specifika behov.

På sommaren är ventilation viktigt för att hålla inomhustemperaturen sval och behaglig. Det hjälper också till att ta bort fukt som kan ackumuleras om du använder luftkonditionering eller ofta har öppna fönster. Faktum är att ventilation på sommaren också kan minska risken för mögel och förbättra inomhusluftens kvalitet.

På vintern är det också viktigt med ventilation. Här är dock målet att avlägsna fukt och föroreningar från inomhusluften. På vintern används vanligtvis också ett värmesystem som kan hjälpa till att torka inomhusluften och sänka luftfuktigheten. Därför är det viktigt att du vädrar med jämna mellanrum för att byta ut luften och minska risken för att den blir för torr.

Så använder du en avfuktare i ditt hem

En avfuktare kan vara till stor hjälp om du har återkommande problem med för hög luftfuktighet i ditt hus – och speciellt om det uppstår fuktskador. En avfuktare fungerar så att den drar in luft, tar bort fukten i luften och blåser därefter ut den torra luften i rummet igen. Vi har samlat några tips på vad du ska tänka på om du använder en avfuktare hemma.

 • Det är viktigt att du kommer ihåg att tömma vattentanken regelbundet så att avfuktaren kan fortsätta att arbeta effektivt.

 • Placera avfuktaren på en plats där luften kan cirkulera fritt runt den – gärna mitt i rummet.

 • Se till att alla fönster och dörrar är stängda medan avfuktaren är igång så att den inte förbrukar energi i onödan.

 • Om du har drabbats av en vattenskada bör du se till att minska skadans omfattning under tiden som avfuktaren är igång.

 • Du kan med fördel låta avfuktaren vara igång samtidigt som du torkar kläder inomhus om du inte har möjlighet att torka dem ute.

 • Om du har stora problem med fukt i bostaden bör du låta avfuktaren vara igång i flera veckor – och ibland bara dygnet runt.

En avfuktare kan vara ett effektivt verktyg om du behöver få bukt med oönskad luftfuktighet i ditt hus. Det är dock viktigt att du använder den på rätt sätt.

Använd en luftrenare, luftkonditionering eller fläkt

På samma sätt som en avfuktare är en luftrenare är en luftkonditioneringsapparat eller en bordsfläkt eller golvfläkt också en bra lösning om du vill förbättra luftkvaliteten i ditt hem. Till skillnad från en avfuktare används de olika hjälpmedlen för mindre problem med fukt och speciellt för att få en renare och behagligare luft i rummet.

94228

En luftrenare kan vara extra effektiv, eftersom den filtrerar luften och tar bort överflödig fukt. På samma sätt kan en luftkonditioneringsapparat hjälpa till att hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå genom att reglera temperaturen i rummet. En bordsfläkt eller golvfläkt kan också vara till stor hjälp, eftersom båda skapar luftcirkulation och därmed bidrar till att minska luftfuktigheten.

Se alla våra produkter för ventilation

Relaterade artiklar

Tips för ordning i hemmet

Tips för ordning i hemmet

Här delar vi med oss av några praktiska lösningar för en mer ordningsam vardag!

Pollen –minska besvären med rätt städtips

Pollen –minska besvären med rätt städtips

Minska dina pollenbesvär hemma, med rätt städning och luftrenare. Vi guidar dig!

Smart belysning – med ett knapptryck

Smart belysning – med ett knapptryck

Med belysningen i Biltemas Smarta hem styr du belysningen från din smartphone.