Köp & Hämta  - Köp online och hämta i varuhus inom 2 timmar! Biltema Appen  - 19 000 artiklar i din ficka! Mitt Biltema  - Ett roligare och enklare sätt att vara kund hos oss!

Fiskenät och fångstnät

Köpguide fiskenät – så köper du rätt nät för rätt fisk

Att lägga fiskenät är en av mänsklighetens allra äldsta fångstmetoder. Och nätfiske är ett roligt och bekvämt sätt att fiska än i dag. Om du ska köpa nät ska du se till att köpa rätt nät för rätt fisk.

Vi människor har fiskat med nät sedan vi överhuvudtaget började äta fisk och än i dag är sportfiske med nät en populär fritidssysselsättning i Sverige. Att gå ut med båten, lägga näten och sedan komma tillbaka en eller ett par dagar senare för att hämta hem fångsten är ett bekvämt sätt att få middagen på bordet. Men det finns en hel del saker att tänka på när du köper fiskenät.

Välj nät efter fisk

Det finns olika nät för olika ändamål, exempelvis varieras maskorna på fiskenätet för att passa den fångst man önskar, för små fiskar skall simma igenom och fiskar i rätt storlek skall fastna i nätet. Vanligtvis genom att huvudet börjar tränga igenom, men sedan kommer fisken inte längre och kan inte heller backa eftersom gälarna då fastnar.

Det finns också minimimått för hur stora maskorna får vara beroende på vilken typ av fisk man vill fånga. Dessa mått regleras i svenska vatten av Havs- och vattenmyndigheten. Den som till exempel vill fiska makrill och horngädda får inte använda nät med mindre maskor än 50 millimeter, medan öring och lax inte får fiskas med maskor mindre än 157 millimeter. Det finns också lokala bestämmelser för storleken på fiskenätets maskor i sjöar och större vattendrag.

Du får inte fiska var som helst

I Sverige delas vatten upp i två grupper: allmänt och enskilt vatten. Denna uppdelning är av grundläggande betydelse för rätten att fiska. Allmänt vatten är i princip allt kustvatten och vatten i de stora sjöarna som finns 300 meter utanför fastlandet.

För fiske i alla övriga sjöar och vattendrag behöver du tillstånd från den som har fiskerätten. I många vatten finns det en ordnad upplåtelse av sjön eller vattendraget så att du kan köpa ett fiskekort och på det sättet få tillåtelse att fiska. I annat fall får man helt enkelt fråga den som har fiskerätten om lov att fiska.

Vanliga frågor om fiskenät

Hur fungerar fiskenät?

Det finns olika nät för olika ändamål, exempelvis varieras maskorna på nätet för att passa den fångst man önskar, för små fiskar skall simma igenom och fiskar i rätt storlek skall fastna i nätet.

Hur lägger man fiskenät?

Vissa fiskenät står fast på en plats, medan andra driver med vattnet. Det finns även nät som vallar in fisken, exempelvis trål som mer fungerar som en håv.